Terms and conditions | GamingBuddy™

1.GAMINGBUDDYS FORRETNINGSBETINGELSER

1.1 Velkommen til GamingBuddy!

Disse vilkår regulerer din brug af Facebook og de funktioner, teknologier og software, som vi tilbyder, med undtagelse af tilfælde hvor vi udtrykkeligt angiver, at der gælder separate vilkår.

GamingBuddy er et socialt medie der bruges på websitet: gamingbuddy.gg.

Det sociale medie bringer gamere sammen.

Forretningsbetingelser beskriver samarbejdet mellem Brugeren af GamingBuddy (herefter ”Bruger”) og GamingBuddy. Forretningsbetingelserne regulerer forholdet imellem brugerne af applikationen indbyrdes.

2. INTRODUKTION

2.1
Som Bruger af GamingBuddy og alle dets funktioner, vil du informeres om ændringer i de gældende forretningsbetingelser, aftaler og de processer, der ligger i applikationen for at drive samarbejdet parterne imellem.

2.2
Vi giver dig mulighed for at udtrykke dig selv og kommunikere om det, der betyder noget for dig:
Der er mange måder, hvorpå du kan udtrykke dig på GamingBuddy og kommunikere med andre gamere, hvad der er vigtigt for dig, f.eks. deling af statusopdateringer, fotos og videoer på tværs af de GamingBuddy-produkter, du bruger, sende beskeder til en anden Bruger eller flere Brugere, oprette grupper eller føje indhold til din profil.

2.3
Vi bekæmper skadelig adfærd og beskytter og støtter vores fællesskab:
Folk vil kun opbygge fællesskab på GamingBuddy, hvis de føler sig trygge. Hvis vi kan konstatere misbrug af vores produkter, skadelig adfærd over for andre og situationer, hvor vi kan hjælpe med at støtte eller beskytte vores fællesskab indhold eller adfærd, tager vi relevante forholdsregler, f.eks. tilbyde hjælp, fjerne indhold, blokere adgang til visse funktioner, deaktivere en konto eller kontakte myndighederne.

3.IGANGSÆTTELSE AF SAMARBEJDE

3.1
Igangsættelsen af samarbejdet sker ved oprettelse som Bruger. For ændringer, se de altid gældende forretningsbetingelser i applikationen.

4. BETALING, STRIPE

4.1
Ved betaling kan Brugeren benytte Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard. GamingBuddy anvender betalingsplatformen Stripe, www.stripe.com, til udførsel af transaktioner. Stripe anvender de nyeste standarder indenfor betaling og sikkerhed, som Bruger accepterer du dermed også Stripes vilkår (https://stripe.com/us/connect-account/legal). GamingBuddy er dermed ikke ansvarlig for anvendelse af de informationer eller det system som Stripe anvender eller anden form for tredjeparts involvering. GamingBuddy gemmer ikke dine betalingsoplysninger.

5.BETALINGSKORT OG TRANSAKTIONER

5.1
Brugeren betaler til GamingBuddy via Stripe.

6. DIN KVITTERING

6.1
Din kvittering finder du på din bankkonto straks efter overførsel.
Desuden vil den fremgå kvittering via e-mail fra GamingBuddy sendt til den e-mailadresse, som du har tilknyttet din konto ved oprettelsen.

9.LOV OM PERSONDATA

Dine data der kendes af GamingBuddy, er: Dit navn, adressen hvor opgaven udføres, telefonnummer og e-mail, og disse er de eneste kendte oplysninger GamingBuddy har fra dig.
GamingBuddy opbevarer disse oplysninger i 5 år og derefter destrueres disse.
Du kan ved henvendelse til Qubs service, få kopi og adgang til de informationer der opbevares på dig, og dermed tjekke om GamingBuddy lever op til Persondataloven.

10. DIN DATA BESKYTTELSE

GamingBuddy sælger eller overdrager på ingen måde dine personoplysninger til tredjemand til brug for deres formål uden du er informeret og har accepteret dette.

11. KREDITKORTOPLYSNINGER

11.1
GamingBuddy bestræber sig på at sikre sikkerheden for alle kreditkort og alle andre personlige oplysninger. Dog fralægger vi os ethvert ansvar for skader, der kan resultere i oplysninger frigivet til tredjepart. Som Bruger accepterer du med disse Forretningsbetingelser at holde GamingBuddy skadesløs for eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf.

11.2
GamingBuddy bruger tredjepartstjenester til at behandle kreditkortoplysninger.

11.3
For yderligere oplysninger om denne tjeneste, kan du kontakte GamingBuddy på [email protected] og anmode om oplysninger om GamingBuddys kreditkort- og betalingsudbydere.


12.MISBRUG

12.1
GamingBuddy forventer at al kommunikation og dialog mellem alle parter, foregår på en sober og samarbejdende facon.

Krænkende sprog og indhold tager vi afstand fra, og det får konsekvenser for Brugeren. Eksempelvis forbeholder GamingBuddy sig retten til at ekskludere Bruger midlertidigt eller permanent.

GamingBuddy ønsker at sikre en korrekt funktion af vores applikation og udbudte tjenesteydelser samt at give brugerne tryghed ved brugen heraf.

Skulle du som Bruger iagttage problemer, krænkende indhold, eller overtrædelse af vores politikker, bedes du tage kontakt til os på [email protected]

Uanset andre former for modforanstaltninger forbeholder vi os retten til at begrænse, suspendere eller indstille vores tjeneste og brugerkonti, forbyde adgang til vores sites og deres indhold, tjenester og værktøjer, forsinke eller fjerne hostet indhold og foretage tekniske og juridiske tiltag for at holde brugere væk fra vore sites, hvis vi formoder, at disse brugere forårsager problemer eller mulige erstatningskrav, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller misligholder ordlyden eller ånden bag vores politikker.

Derudover forbeholder vi os retten til at opsige ubekræftede brugerkonti eller konti, som har været inaktive inden for en tidsperiode på over 12 måneder, samt retten til at forandre eller indstille applikationen GamingBuddy, herunder tjenester og værktøjer.


13. FÆLLESSKABSREGLER OG ANDRE VILKÅR OG POLITIKKER, SOM GÆLDER FOR DIN BRUG AF GAMINGBUDDY

13.1
Vi ønsker, at folk bruger GamingBuddy til at udtrykke sig og dele indhold, der er vigtigt for dem, men ikke på bekostning af sikkerheden og andres velfærd eller integriteten af vores fællesskab. Du accepterer derfor, at du ikke vil udvise den adfærd, der er beskrevet nedenfor (eller at fremme eller støtte andre i at gøre det):
Du må ikke bruge vores produkter til at udføre eller dele noget: Der overtræder disse vilkår, vores fællesskabsregler og andre vilkår og politikker, som gælder for din brug af GamingBuddy.
Der er ulovligt, misvisende, diskriminerende eller bedragerisk.
Der krænker eller overtræder nogen andens rettigheder.
Du må ikke overføre virusser eller ondsindet kode eller gøre noget, der kunne deaktivere, overbelaste eller forhindre den korrekte funktion eller visning af vores produkter.
Du må ikke opnå adgang til eller indsamle data fra vores produkter ved hjælp af automatiske midler (uden vores forudgående tilladelse) eller forsøge at opnå adgang til data, du ikke har tilladelse til at opnå adgang til.
Vi kan fjerne indhold, som du deler i overtrædelse af disse bestemmelser, og hvis det er relevant, kan vi skride til handling over for din konto af de nedenstående beskrevne årsager. Vi kan også deaktivere din konto, hvis du gentagne gange krænker andres immaterielle rettigheder.
Hvor det er formålstjenligt, giver vi dig besked, når vi fjerner dit indhold, fordi det overtræder vores fællesskabsregler. Vi vil måske ikke kunne give dig besked i alle tilfælde, f.eks. hvis lovgivningen forbyder det, eller hvis det kan skade vores fællesskab eller integriteten af vores produkter.
For bedre at støtte vores fællesskab opfordrer vi dig til at anmelde indhold eller adfærd, som du mener krænker dine rettigheder (herunder immaterielle rettigheder) eller overtræder vores vilkår og politikker.


14.UGYLDIGHEDSKLAUSUL

14.1
Hvis en bestemmelse i vilkårene skulle vise sig at være ugyldig eller i øvrigt ikke kan gennemføres, udgår denne bestemmelse i vilkårene, mens de resterende bestemmelser fortsat finder anvendelse.


15.VÆRNETINGSKLAUSUL

15.1
Alle tvister som måtte opstå i forbindelse med GamingBuddys forretningsbetingelser skal afgøres ved Københavns Byret.